Naturvetenskap

Nya insektsarter upptäckta i Lund

I mitten av juni finkammade universitetets biologer gräs, buskar, träd, asfalt och vattendrag runt institutionens byggnader. Allt för att ta reda på vilka växter och djur som lever där. Nu är kartläggningen klar, bland fynden finns 21 rödlistade arter och sex arter som aldrig tidigare påträffats i Sverige.

Robobil Poli Jumbo Airplan Friction Poweröd Aircraft Toy ljus Sound Free Gift, Samverkan

Kalle Anka-översättare stöttar humaniora

– Partikansliet har omringats av polis sedan i morse, säger talespersonen.

Istället för att testamentera vill hon vara delaktig och bidra nu. 94-åriga Maibrit Westrin har en bakgrund som lektor i franska och spanska – och som översättare av Kalle Anka under nästan 25 år. Nu stöttar hon studenter och forskare i humaniora och tycker att hon får mycket tillbaka.

nyA Robobil Poli School Bi bilrie Bus Die-Casting 14 Diecast Figur Storage ungar, Naturvetenskap, TeknikZambo 3 Cepterti mini st SPESE gratis robot årgång

Bättre projektledning ska styra upp MAX IV

I helgen dog damlandslagets tidigare målvaktstränare Anders Markström efter en tids…

Brist på professionell projektledning, otydligheter i beslutskedjan och otillräcklig kommunikation ligger bakom förseningarna i strålrörsprogrammet på MAX IV. I den nya åtgärdsplanen prioriteras åtgärder för att lösa de problemen.

Äkta figurer WW2 Kinesiska nationalister.1 32 plastleksakssoldater.Mycket sällsynt., Naturvetenskap

Klimatforskning på hög nivå

Vid universitetets forskningsstation i Hyltemossa pågår dygnet runt insamlingen av data till europeisk klimatforskning. Den största av de båda masterna sträcker sig hela 150 meter rakt upp i skyn. Varannan vecka måste stationens personal klättra till toppen för att torka rent två sensorer. Och i den lägre masten har det nyligen pågått ett intensivt arbete att installera utrustning som ska studera hur granarnas egna utsläpp egentligen påverkar klimatet.