”S är beredda att gå mycket långt i sin anpassning för att kunna sitta kvar vid makten.