Naturvetenskap

Nya insektsarter upptäckta i Lund

I mitten av juni finkammade universitetets biologer gräs, buskar, träd, asfalt och vattendrag runt institutionens byggnader. Allt för att ta reda på vilka växter och djur som lever där. Nu är kartläggningen klar, bland fynden finns 21 rödlistade arter och sex arter som aldrig tidigare påträffats i Sverige.

Modelo Auto Escala 1 18 Autokonst Mercedes AMG t Modelismo Est 65533;65533; tico Colecci 65533;65533n;, Samverkan

Kalle Anka-översättare stöttar humaniora

The Temptations i mitten av 70-talet, med Dennis Edwards fyra från vänster.

Istället för att testamentera vill hon vara delaktig och bidra nu. 94-åriga Maibrit Westrin har en bakgrund som lektor i franska och spanska – och som översättare av Kalle Anka under nästan 25 år. Nu stöttar hon studenter och forskare i humaniora och tycker att hon får mycket tillbaka.

FILE 214 och-Look DIESEL Sr.A1A BRITSH järnvägWAYS LADDER-N, Naturvetenskap, TeknikHot Wklackar Real Riders Mexico Dodge Rampage vit Interior Aurimat

Bättre projektledning ska styra upp MAX IV

”Alla är ledsna nuförtiden” gör också mig ledsen, skriver Marie Pettersson.

Brist på professionell projektledning, otydligheter i beslutskedjan och otillräcklig kommunikation ligger bakom förseningarna i strålrörsprogrammet på MAX IV. I den nya åtgärdsplanen prioriteras åtgärder för att lösa de problemen.

1970 Dodge Charger 1 18 The Fast and The Furious Hot Wklackar Elite US Seller , AMR 1 43 SEALD kit Porsche bilrera RS 2.7L Serie - no bb tameo bosica phoenix

Original 100 Jahre Schuco Akustko 2002 begränsad upplaga 100 år Schuco Edition

Nu drar universitetets centrala satsning på uppdragsutbildning igång. Nya affärsutvecklare är på väg in i den förstärkta organisationen som ska administrera utbildningen
– Om vi lyckas kommer fler lärare att behöva anställas, säger Bo Ahrén, vicerektor och ansvarig för samverkan.

ABC 273 FERRARI 375 MM BERLINETTA KONKURRATION CH.0378AM ENRICO WAX 1953, Naturvetenskap

Klimatforskning på hög nivå

Vid universitetets forskningsstation i Hyltemossa pågår dygnet runt insamlingen av data till europeisk klimatforskning. Den största av de båda masterna sträcker sig hela 150 meter rakt upp i skyn. Varannan vecka måste stationens personal klättra till toppen för att torka rent två sensorer. Och i den lägre masten har det nyligen pågått ett intensivt arbete att installera utrustning som ska studera hur granarnas egna utsläpp egentligen påverkar klimatet.